Začínáme konstruovat 3. díl

04.02.2019

Vkládání stažených prvků, tvorba pole, změna typu materiálu

Ahoj Konstruktéři, tak jak jste od minule pokročili? Budu rád za ohlasy i podněty pro další díl. Dnes dokončíme korbu naší kárky, tak pojďme na to.

Dnes se naučíme :

Z minulých lekcí už umíme vytvořit novou součást. Proto vytvoříme novou součást, která bude kvádr o rozměrech a 990 x 130 s vysunutou hloubkou 20 mm. Tu uložíme jako součást X01_2019_1,1. To bude naše bočnice na korbu.

Pravým tlačítkem klikneme na název součásti ve stromu příkazů. A spustíme příkaz tabulka materiálů.

Ve stromovém seznamu rozevřeme nekovy a vybereme si požadovaný typ dřeva. Tomu můžeme upravit barvu a strukturu dle naší libosti. Dále klikneme na použít na model.

Máme dřevěnou bočnici

Nyní na ní zaoblíme hrany. Vybereme příkaz zaoblení

Označíme hrany, které chceme zaoblit a zvolíme radius zaoblení

Hotovou bočnici uložíme

Ze Součásti X01_2019_1,1 vytvoříme 2 kopie, které uložíme jako X01_2019_1,2 a X01_2019_1,3.  

U těchto součástí změníme rozměry na :

X01_2019_1,2 - 130x990x20 - stejné jako má součást 1,1 (je to pro to, abychom na ní mohli udělat díry v jiných roztečích než u součásti 1,1)

X01_2019_1,3. - 130x750x20

Otevřeme si naší hlavní sestavu a vložíme do ní součást X01_2019_1,1, Pomocí vazeb ji uložíme na spodní plochu konstrukce.

Odsadíme ji 2mm z každé strany L profilu. Na spodní jackely ji položíme bez odsazení

Stejným způsobem vložíme dalších 5 součástí 1,1, mezi jednotlivými prkny necháme mezeru 2mm (osazení)

Vložíme bočnici X01_2019_1,2 a uložíme ji na vnitřní stěnu L profilu. Odsadíme ji 2mm pouze od boční stěny L profilu.

Přidáme další 2 bočnice. Mezery mezi nimi dělat nebudeme 

Pomocí příkazu Duplikovat komponentu vytvoříme bočnice i na protilehlé stěně. Umíme to z minulého dílu.

Potvrdíme vytvoření duplicitní komponenty

Vložíme součást X01_2019_1,3 a uložíme ji na kratší stranu korby, stejně jako jsme dělali delší stranu.

Opět vložíme další dvě součásti 1,3 a duplikujeme je na protilehlou stranu.

Otevřeme si součást EN10162 50x3-400

Dáme si přední pohled. Vybereme příkaz čára a označíme si rovinu z vnější strany profilu. Je vhodné tuto rovinu uzamknout klávesou F3, nestane se nám, že bychom omylem začali malovat jinam.

Namalujeme čáru 10 mm dlouhou z levého horního rohu a poté 3 čáry vodorovně (53mm, 130 mm a 130 mm)

Vybereme příkaz Díra. Otevřeme nabídku s možnosti pro díru.

Zvolíme typ díry, průměr 6,5 (velikost) a hloubku díry 5mm. Potvrdíme OK

Zkontrolujeme zda máme aktivní uchycovací bod na konci přímky a postupně označíme 3 díry vždy na konci našich čar.

Toto opakujeme na druhé straně L profilu.

Součást uložíme a můžeme vidět jak se nám tyto díry objeví v sestavě.

V sestavě vybereme příkaz Skica

Označíme plochu na jednom prknu na delší straně korby

Vybereme příkaz Promítnout do skici

Označíme geometrii děr z L profilů

Klikneme na Zavřít skicu

Vyberme příkaz díra (Prvky-Díra), a označíme rovinu s vytvořenou skicou promítnutých děr

Ponecháme výběr díry Automaticky a označíme středy děr v promítnuté skice.

Klikneme na Zavřít skicu

Táhneme myší do vnitřní strany korby a zadáme vzdálenost (hloubku) děr (30 mm stačí).

Zobrazí se zeleně součást, která bude upravena. Potvrdíme volbu zeleným tlačítkem.

Pokud sestavu uložíme promítnou se díry do všech součástí 1,2

Stejným způsobem vytvoříme otvory i v součásti 1,3. Na kratší straně korby.

Nyní si připravíme spojovací materiál. 

Potřebujeme :

šroub vratový - DIN 603 M6 60x30

Matici - DIN 934 - M6

Podložku - DIN 126A - M6

Je spousta webů, kde se dají modely stáhnout. Já osobně rád používám www.traceparts.com, kde je možné stahovat přímo součásti pro Solid Edge.  

Postupně si do nějaké složky uložíme šroub, matici a podložku.


Do sestavy vložíme první podložku a uložíme ji pomocí vazeb na vnější stranu L profilu, osově s dírou v profilu.

Nyní vložíme šroub a sestavíme ho do vnitřní strany korby

Poslední vložíme matici, kterou usadíme osově na šroub a plochou k podložce

Stejný postup aplikujeme na první díru druhé strany L profilu

Nyní vybereme možnost Pole

V 1. kroku označíme 2x šroub, 2x matici, 2x podložku.

V 2. kroku označíme profil

V 3. kroku označíme díry v profilu. Stačí jedna zbylé se označí samy. 

V posledním kroku označíme první díru ze které se bude pole vytvářet.

Dokončíme Pole

Vytvořené pole spojovacích prvků

Pomocí příkazu duplikovat komponentu vytvoříme spojovací prvky do zbývajících 3 L profilů.

Nyní už zbývá jen přišroubovat podlážky na dně korby. To Vám nechám za domácí úkol a v příští lekci si můžeme říci jak se to podařilo.

V další lekci vytvoříme kompletní podvozek kárky. Namalujeme si nějaké designové kolečko nebo jen klasickou "bamtamku"???

Tak jak se Vám daří Váš projekt??? Pochlubte se do mejlu, či komentářů na Linkedinu, Facebooku, Instagramu.

Ahoj Jarda