Výrobní dokumentace

Nabízím poradenství a zpracování návrhu výrobní dokumentace jako jsou pracovní postupy, postupy přestaveb, nastavovací listy strojů, kontrolní karty atd. Za svou praxi ve výrobních společnostech vím, jak může nevhodně a složitě vytvořená dokumentace ovlivnit pracovní výkony zaměstnanců. Dokumentaci tvořím přehlednou, jednoduchou s vysokým důrazem na vizuální představu činností.