Analýza procesu

Dnes z časových důvodů velmi podceňovaná část při zlepšování výrobního procesu. Málokterý procesní inženýr dnes tráví hodiny pozorováním výrobního toku svých linek. Pokud k tomu připočteme nízkou komunikaci s operátory výrobní linky je vždy výsledkem mnoho prostojů z důvodu špatně nastavených procesů, nerovnoměrně vybalancovaných linek, nevhodné ergonomie, ztrátám při přestavbách zařízení, nepřímému toku materiálu atd. Nabízím Vám čistý čas strávený ve výrobě, časové snímky pracovních operací, analýzu kořenových příčin a následné vypracování doporučení pro zlepšení procesů. Díky příznivé hodinové sazbě a plnému nasazení ve výrobě, překonání provozní slepoty, je můj přínos pro Váš výrobní podnik jednoznačný.