Externí engineering 

 Každý proces je pro mě zajímavý a výzvou ke zlepšení.

Procesní optimalizace

Základem pro práci na Vašich procesech je jejich důkladná analýza. Pro cenově výhodný start naší spolupráce můžete využít Flash analýzu, při které provedu základní analýzu procesu v délce 3 hodin, poté dostanete vypracovaný report s vytyčeným prostorem pro optimalizaci. 


 • Komunikace se zákazníkem, stanovení potřeb
 • Analýza procesu
 • Analýza přestaveb výrobních zařízení
 • Report současného stavu
 • Vytyčení prostoru pro zlepšení
 • Implementace metod Lean, 5S, TPM pro optimalizaci
 • Zpracování výrobní dokumentace (pracovní postupy, plány údržeb, kontrolní plány atd.)
 • Předání , rozloučení

Projektové řízení

Vedení projektu je velmi časově náročnou disciplínou. Mohu Vám zajistit kompletní řízení projektu od zpracování projektové mapy, přes zajištění podkladů, komunikaci s jednotlivými články projektu, o zakončení projektu s požadovaným výsledkem. 


 • Komunikace se zákazníkem, stanovení potřeb
 • Orientace na cíl projektu
 • Zajištění všech zdrojů
 • Stanovení časové osy projektu 
 • Propojení jednotlivých složek projektu
 • Organizace, komunikace
 • Pravidelné reportování stavu projketu
 • Záznam klíčových činností a informací
 • Předání, rozloučení

Dnes z časových důvodů velmi podceňovaná část při zlepšování výrobního procesu. Málokterý procesní inženýr dnes tráví hodiny pozorováním výrobního toku svých linek. Pokud k tomu připočteme nízkou komunikaci s operátory výrobní linky je vždy výsledkem mnoho prostojů z důvodu špatně nastavených procesů, nerovnoměrně vybalancovaných linek, nevhodné...

Nabízím poradenství a zpracování návrhu výrobní dokumentace jako jsou pracovní postupy, postupy přestaveb, nastavovací listy strojů, kontrolní karty atd. Za svou praxi ve výrobních společnostech vím, jak může nevhodně a složitě vytvořená dokumentace ovlivnit pracovní výkony zaměstnanců. Dokumentaci tvořím přehlednou, jednoduchou s vysokým důrazem...

TPM jsem jako zaměstnanec zaváděl ve 3 společnostech. A to jak ve spolupráci s programem Profylax, tak i pouze v tabulkové podobě. Pro zavedení TPM není zcela nutné nakupovat drahé programy. Základem úspěchu je motivace všech zaměstnanců a "tahání za jeden provaz". V neposlední řadě je třeba činnosti TPM nastavit tak, aby bylo smysluplné a...

Pořádek a organizace je základem moderního podniku. Často podceňovaná disciplína ovlivňuje výrazně efektivitu práce, změn výroby i organizaci pracovních linek. Organizací nástrojů a standardizací dokážete odstranit zbytečné prostoje hledáním potřebných přípravků. Zavedení 5S je velice časově náročné. Ovšem pokud se systém smysluplně zavede a je...